logo
  • אודות
  • סרטוני הדרכה
  • המומלצים שלנו
  • כלים
  • צור קשר

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות שינויים וביטולים לאתר עשהאל

עשהאל מברכים את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט שלנו המופעל בכתובת
https://www.digipharm.co.il. ("האתר״).
באמצעות האתר אנו מספקים מגוון רחב של שירותים - קישורים ישראלים ובינלאומיים, שירותי תוכן, קורסים מוקלטים ללימוד (להלן: "הקורסים"), הזמנת מחקרי מילות מפתח, בוסט לעמודי רשתות חברתיות, ועוד, כפי שמפורט בהרחבה באתר (כלל שירותים יחד, להלן: "השירותים")
1. כללי:

1.1.
הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר. הקישורים הינם קבועים בתשלום חד פעמי ובאחריות של 12 חודשים.

1.2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.3. תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
1.4. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. פעולה של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
1.5. הלקוח מתחייב לשפות את מפעיל האתר בגין כל נזק שיגרם לו עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת האתר.
1.6. סרטוני הדרכה, תמונות והצגת המוצרים הינן לשם המחשה בלבד ואינם מחייבים את מפעיל האתר.
1.7. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
2. הגלישה באתר:
2.1. הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש.
2.2. בעת רכישת מוצרים באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
2.3. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירותי האתר.
2.4. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
2.5. תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
2.6. האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.
2.7. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
2.7.1. אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
2.7.2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
2.7.3. אם הופרו תנאי תקנון זה;
2.7.4. במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;
2.7.5. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא
3. השירותים המוצעים באתר:
3.1. השירותים המוצעים על ידי האתר יופיעו ויוצגו בדפי האתר.
3.2. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון השירותים או להפסיקם או לשנות את מחיר השירותים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.
3.3. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים.
3.4. אופן הצגת השירותים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
3.5. עבור רכישת קישורים, האתר מבהיר מדיניותו כדלקמן:
3.5.1. יובהר, כי בעת רכישת קישורים, הקישורים יהיו באוויר כל עוד האתר שבו הוטמע הקישור הינו בבעלותו של חברת עשהאל דרייר בע"מ - קישורים הינם קבועים בתשלום חד פעמי ובאחריות של 12 חודשים כמפורט בעמוד המוצר.
3.5.2. במידה והאתר עבר בעלות, או ירד מהאוויר, ועברה שנה לפחות מאז עליית הלינק לאוויר, לא יסופק לינק חלופי. במידה ולא עברה שנה - יקבל הרוכש לינק חלופי באתר אחר.
3.5.3. במידה וקישור הוסר מכל סיבה שהיא, ולא עברה שנה מאז עלייתו לאוויר, יקבל הרוכש לינק חלופי.
3.6. רכישת נקודות קרדיט תהיה כפופה לאמור בעמוד המוצר עצמו בעת רכישת נקודות הקרדיט. האתר רשאי לשנות את מנגנון נקודות הקרדיט בעתיד לרכישות עתידיות.
3.7. התשלום בגין רכישת שירות באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לרוכש או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
3.8. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
3.9. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, המזמין יקבל הודעה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
3.10. יובהר, מטרת האתר להשביח את האתרים המקודמים כל הזמן. במידה ומפעילי האתר יחשבו כי יהא נכון להחליף את הדומיין של אחד האתרים בדומיין אחר - תהא החברה רשאית לעשות זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי בלבד, וללא קבלת אישור או חובה להודיע על כך ללקוח, והלינק של הרוכש יהיה על הדומיין החדש.
4. שירותי הקורסים המוצעים באתר:
4.1. המחיר המופיע באתר בצמוד לקורסים הינו המחיר העדכני. המחיר עשוי להשתנות מעת לעת. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון השירותים והתכנים או להפסיקם או לשנות את מחיר הקורסים והשירותים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.
4.2. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים ו/או מאמרים ו/או סרטוני הדרכה בקורסים.
4.3. אופן הצגת הקורסים והתכנים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
4.4. הרשמה לקורס באתר:
4.4.1. על מנת לרכוש ולצפות בקורסים, האתר דורש הרשמה לאתר.
4.4.2. לאחר ההרשמה ובהתאם לפרטים שהוזנו, לקוחות האתר יקבלו גישה לקורסים באמצעות סיסמה אישית.
4.4.3. בהרשמה לאתר הנך מסכים לשמור את סיסמתך בסודיות, והנך מאשר כי: (1) חשבונך הוא אישי; (2) אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל פעולה או שימוש שיעשו מחשבונך; (3) לא תאפשר לאחר גישה לחשבונך; (4) לא תפיץ ו/או תעביר לאחר ו/או בכל אמצעי את התכנים המוצגים בחשבונך.
4.4.4. לצרכי הגנה על קניינה הרוחני ועל תכניה של מפעילת האתר, הלקוח מסכים כי מפעילת האתר תתיר לו כניסת משתמש לתכני הקורס מ-2 כתובות IP שונות בלבד.
4.4.5. יובהר, כי כלל התכנים בקורסים אשר נמכרים על ידי מפעיל האתר הינם קורסים בלעדיים וייחודים אשר נבנו על ידי מפעיל האתר ולטובת לקוחותיו בלבד. ברכישת הקורס, הלקוח מתחייב לשמור על סודיות התכנים בקורס ולא לעשות בהם שימוש מסחרי.
4.4.6. רכישת הקורס על ידי הלקוח מקנה הרשאה לשימוש בקורס לאדם בודד בלבד ואין להעביר את הרשאת השימוש ו/או את פרטי הגישה לקורס לאחרים (הדבר רלוונטי ללקוחות פרטיים וכן לסוכניות SEO – רכישת קורס הינה עבור בן אדם אחד בלבד ואין להעבירה!) במידה ומפעיל האתר יגלה כי לקוח העביר את פרטי הגישה לקורס – המנוי של הלקוח יבוטל ללא החזר כספי!
4.4.7. האתר שומר את זכותו לשנות את שם המשתמש שבחרת או להסיר אותו במידה וייקבע כי שם המשתמש אינו הולם או מגונה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר.
4.4.8. מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות טכניות ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, לרבות תקלות טכניות או אחרות אצל צד שלישי.
4.4.9. התשלום בגין הרשמה לקורסים באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לנרשם או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
4.4.10. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
4.4.11. ההרשמה והתשלום באתר יבוצעו בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל הנרשם הודעה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
5. ביצוע הזמנה:
5.1. בביצוע הזמנה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כמו שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת מפעיל האתר לא יוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
5.2. יודגש, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעיל האתר עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.
5.3. במעמד ביצוע ההזמנה יבצע האתר בדיקה של אמצעי התשלום שנמסר על ידי הרוכש, ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט הנרכש על ידו, יתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
5.4. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמפעיל האתר יקבל אישור מהגורם הרלוונטי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים ביניהם. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.
5.5. ההזמנה תרשם במחשבי מפעיל האתר ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה מייד בסמוך לסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. במקרה של אי קבלת הודעת האישור במייל יש לפנות לשירות הלקוחות.
5.6. המשתמש באתר יקבל חשבונית עבור ביצוע התשלום לאחר ביצועו לחשבון האמייל אותו הזין במעמד הרכישה.
5.7. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של מפעיל האתר אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את מפעיל האתר. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של מפעיל האתר הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה.
5.8. פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.
5.9. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
6. אספקת מוצרים:
6.1. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, מפעיל האתר לא יוכל להבטיח שההזמנה תיקלט.
6.2. מפעיל האתר אינו אחראי לטיב השירות שניתן לידו ואינו מבטיח תוצאות מכל סוג שהוא. מפעיל האתר עשוי להשתמש בתוכנות שפותחו או יפותחו על ידו או בכל תוכנה אחרת שעשויה לסייע להשגת תוצאות עבור הלקוח.
6.3. על הלקוח מוטל האחריות לבדוק את אישור ההזמנה שנשלח בדואר האלקטרוני שמסר בכדי לוודא שאין טעות בהזמנה. לא תתקבל כל טענה כי הוזמן משהו שונה מתוכן אישור ההזמנה.
6.4. מפעילי האתר יעשו את כל המאמצים על מנת לספק את הלינקים ללקוחות בזמן. מעת לעת, נוצר עומס הזמנות, מה שיכול לגרום ללינקים לאיחור קל. במידה ולינק סופק מאוחר ביותר מ- 14 ימי עסקים - יקבל הלקוח 50% זיכוי על הלינקים שהתקבלו באיחור.
7. מדיניות שינויים וביטולים:
7.1. בקשה לשינוי או ביטול שירות תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.
7.2. שינוי ו/או ביטול הזמנת שירות וקבלת החזר כספי יתאפשרו בתוך 14 ימים מביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה (לפי המאוחר) ובהתאם ללוחות הזמנים הבאים:
7.2.1. עד יומיים טרם מועד מתן השירות בהחזר כספי מלא;
7.2.2. בטווח זמן של פחות מיומיים טרם מועד מתן השירות לא יינתן החזר כספי כלל (מועד מתן השירות הינו מועד התחלת ביצוע העבודה עבור השירות הנרכש, כפי שיובא בעמוד המוצר או בהסכמה בין הצדדים).
7.3. עבור רכישת קורסים מוקלטים, בשל אופי השירות, שינוי ו/או ביטול הרשמה לקורסים לאחר קבלת גישה לתכנים ו/או לקורסים, לא יתאפשרו והרוכש לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
7.4. ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את התשלום, או בכל אמצעי אחר, לשיקול דעתו של מפעיל האתר.
7.5. שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה מהאתר המאשרת זאת.
7.6. האמור בסעיף זה כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
8. אחריות האתר:
8.1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצעים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.
8.2. האחריות על שימוש באתר במוצריו ובהשלכות הנובעות מהם הינם באחריות המשתמש בלבד.
8.3. ההחלטה לרכוש קישורים הינה על אחריותו של הרוכש בלבד.
8.4. המשתמש מצהיר כי השימוש שהוא עושה באתר הוא חוקי ובכל אופן האתר לא יישא בשום אחריות הנובעת משימוש לא נאות במוצרי האתר. המשתמש ישפה את מפעיל האתר בגין כל נזק שייגרם לו, במישרין ובעקיפין וכולל פיצוי בגין פגיעה במוניטין ושם טוב, בגין שימוש לא נאות באתר ושימוש במוצריו לצרכים שאינם חוקיים/ מוסריים.
8.5. מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורו בשותפיו העסקיים של האתר ששירותיהם מופיעים באתר (ככל ויופיעו) וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן, מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.
8.6. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה של הגולש. האתר אינו מתחייב כי התכנים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
8.7. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או למשאיר פרטים באתר ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
8.8. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.
8.9. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג בזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן. מדיניות האתר כפי שמובאת בעמוד המוצר עצמו או בעמוד המדיניות של החברה באופן כללי באתר בעת רכישת המוצר היא המחייבת בלבד.
8.10. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
8.11. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או בשירותי האתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.
9. פעילות אסורה באתר:
9.1. אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.
9.2. כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:
9.2.1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;
9.2.2. לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;
9.2.3. לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל באמצעים אוטומטיים;
9.2.4. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;
9.2.5. להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;
9.2.6. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;
9.2.7. לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;
9.2.8. לנסות להתחזות לאדם אחר;
9.2.9. להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;
9.2.10. להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;
9.2.11. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;
9.2.12. להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;
9.2.13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;
9.2.14. להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק, HTML, Java Script, PHP, CSS, JSON או קוד אחר;
9.2.15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;
9.2.16. לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;
9.2.17. להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.
9.3. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
9.4. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
9.5. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מזמין הקישור בלבד.
9.6. כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.
10. תוכן צדדים שלישיים:
10.1. האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים ("אתרי צד שלישי") וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי ("תוכן של צד שלישי"). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו.
10.2. האתר לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.
11. השימוש באתר:
11.1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב.
11.2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
11.3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
11.4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
11.5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא ("AS IS") כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar"") בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
11.6. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
11.7. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
11.8. על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.
12. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
12.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
12.2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לגולשים באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
12.3 האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.
13. קניין רוחני:
13.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של האתר.
13.2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.
13.3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
13.4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.
14. סמכות שיפוט:
14.1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
14.2. לבתי המשפט במחוז השיפוט של תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.
15. צרו קשר:
15.1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:
16. תוכן AI בעברית:
16.1. בהזמנת תוכן AI ישנן מספר הגבלות לנושאים שניתן להזמין. אלו התכנים שלא ניתן לכתוב עליהם:
1 .תוכן על מותג מסוים
2. פורנוגרפיה או תוכן מיני בוטה
3. קידום של סמים או חומרים לא חוקיים
4. קידום הימורים או בתי קזינו מקוונים
5. תוכן המקדם או מהלל פעילויות לא חוקיות או מזיקות הקשורות לאלכוהול או טבק
6.פעילויות לא חוקיות
7.דברי שנאה
8.אפליה
9.אלימות
10. טרור
11. ייעוץ רפואי (ניתן להזמין מידע רפואי ללא ייעוץ)
12. ייעוץ משפטי (ניתן להזמין מידע משפטי ללא ייעוץ)
13. ייעוץ פיננסי או השקעות (ניתן להזמין מידע פיננסי ללא ייעוץ)
14. כל עצה אחרת הדורשת מומחיות מקצועית
15. כל נושא אחר שאינו אתי או מזיק באופיו
16. שפה מגונה או וולגרית
17. קידום פריצות או התקפות סייבר
18. קידום הונאה
19. קידום של חדשות מזויפות או מידע מוטעה
20. עידוד פגיעה עצמית או התאבדות
21. כל תוכן אחר המפר קניין רוחני או זכויות יוצרים
22. תוכן המהווה לשון הרע או לשון הרע
23. תוכן המפר את הפרטיות של אנשים או ארגונים
24. תוכן המקדם או מהלל צער בעלי חיים או התעללות
25. תוכן המהווה אפליה על רקע גזע, מין, דת, נטייה מינית או כל מאפיין אחר
26. תוכן שנועד להטריד, להציק או להפחיד אנשים או קבוצות
27. קידום נשק
28. תוכן המפר חוקים או תקנות בכל תחום שיפוט
29. תוכן שנועד להטעות או להונות את הקוראים בכל דרך שהיא
30. תוכן שנועד לתמרן את דעת הקהל או להפריע לתהליכים דמוקרטיים
31. כל תוכן שמודל ה-AI אינו מאפשר לכתוב עליו במידה ותתקבל הזמנה עם נושא
במידה ותתקבל הזמנה עם נושא שלא ניתן לכתוב עליו באמצעות AI, המערכת תשלח דחייה לכתיבת המאמר, הקרדיטים יושבו לחשבון המשתמש ובמידה והמשתמש ירצה שנכתוב את התכנים בכל זאת - יש לבצע את ההזמנה בשנית תוך בחירת תוכן איכותי (ולא תוכן AI)

17. שירות קליקיפארם:
קליקיפארם הינו שירות המאפשר לבעלי אתרים לקנות קליקים לאתר שלהם שמטרתם להגדיל את ה-CTR (אחוז הקלקה).
הגדרות:
קמפיין פעיל = הלקוח רכש קליקיפארמים לתקופה מסוימת, ובתקופה הזאת עוד לא מומשו כל הקליקיפארמים. לדוגמה, הלקוח רכש 500 קליקים בחודש למשך 6 חודשים, ועברו רק 5 חודשים, אז הקמפיין עדיין פעיל.
קמפיין שנגמר = מספר החודשים שהלקוח בחר לקמפיין הקליקפארמים עברו. לדוגמה: הלקוח רכש 300 קליקים בחודש למשך 3 חודשים, ועברו 3 חודשים וכל ה-900 קליקים נוצלו, אז הקמפיין נגמר.
קמפיין שבוטל = הלקוח רכש קליקיפארמים לתקופה מסוימת, ובתקופה הזאת עוד לא מומשו כל הקליקיפארמים, והלקוח ביטל את הקמפיין, כאשר יש לו עוד קליקיפארמים שלא מומשו.
מבוא:
1. חשוב להדגיש, אנו לא מתחייבים על כך שהאתר יעלה בדירוג, ולא מתחייבים על תוצאה כלשהי.
2. ברכישת קליקיפארם, הלקוח יקבל גישה לדשבורד שמציג את המיקומים של האתר שלו בגוגל עם מילות המפתח שהתקדמו.
2.1 הגישה לדשבורד תהייה זמינה ללקוח כל עוד ללקוח יש קמפיין פעיל בקליקיפארם.
2.2 במידה והקמפיין נגמר, הגישה לדשבורד תהייה זמינה עבור הלקוח לשבועיים נוספים מהיום שבו הקמפיין נגמר.
2.3 במידה והקמפיין בוטל, הגישה לדשבורד תהייה זמינה עבור הלקוח לשבועיים נוספים מהיום שבו הקמפיין בוטל.
3. אנו לא אחראים על כל ירידה בדירוג האתר בעקבות רכישת קליקיפארמים.
4. השירות מומלץ לאתרים שיש להם למעלה מ-1,500 כניסות אורגניות בחודש בממוצע.
5. בעת תשלום עם קופון קרדיטים של קליקיפארם, אין כפל מבצעים על קבלת קליקים במתנה. הסבר:
במידה ורכשתם קרדיטים של קליקיפארם וקיבלתם קליקים במתנה, כאשר תרכשו קליקיפארמים, לא יהיה כפל מבצעים של קליקים במתנה.
דוגמה:
רכשתם 1,000 נקודות קרדיט של קליקיפארם וקיבלתם 100 קליקים במתנה, כלומר מופיע לכם כרגע שיש לכם 1,100 נקודות קרדיט.
כאשר תרכשו 1,000 קליקיפארמים, אמנם יופיע לכם שקיבלתם 100 קליקים במתנה, כלומר קיבלתם 1,100 קליקיפארמים,
אך במידה ותשלמו עם קופון קרדיט של קליקיפארם, אתם תחוייבו על 1,100 קליקיפארמים, ולא על 1,000 קליקיפארמים, כי כבר קיבלתם 100 קליקים במתנה, בעת רכישת הקרדיטים.

18. תקנון קישורי עוצמה (קישורי יח"צ):
לפני שנתחיל יחד את דרכנו המקצועית, חשוב לנו להיות שקופים וברורים כדי לתת לכם את השירות הטוב ביותר וכדי שתיהנו מפרסום יעיל ומועיל ביותר לבית העסק שלכם. בנוסף, אם יש לכם שאלה או בקשה כלשהיא בנוגע להסכם שגובש, אנו נשמח לעמוד לרשותכם.

להלן תנאי הפרסום דרך חברת עשהאל דרייר בע"מ
1. ידוע וברור לי כי כל חומרי הפרסום שמסרתי לחברת עשהאל דרייר בע"מ לרבות טקסט, תמונות ונתונים נוספים שמוגנים לפי חוק "זכויות יוצרים" חייבים להיות בשימוש ברשות ואשר הורשו לפרסום ושימוש דרך אתרי המפרסמים על ידי יוצריהם.
2. יש לציין קרדיט צילום לכל תמונה שנשלחת לפרסום. האחריות על נכונות קרדיט הצילום הינו באחריות הלקוח בלבד.
3. הפרסומים שישלחו לחברת עשהאל דרייר בע"מ לא יכילו שום תכנים שמפירים את חוק "לשון הרע" יודגש שהנתונים ו\או המידע שהלקוח שולח לפרסום הינם באחריותו של הלקוח וכי עליו לוודא את נכונותם. חברת עשהאל דרייר בע"מ לא תישא באחריות מקצועית או אחרת לתוכן הפרסום כפי שנמסר על ידי הלקוח.
4. אין לפרסם מוצרי עישון, שירותי מין, הימורים, סמים אסורים או כל מוצר או שירות שאסורים בפרסום ובצריכה על פי חוק.
5. אין לפרסם כתבות "ניהול מוניטין" על מורשעים בדין או שעומדת כנגדם חקירה ו/או הליך פלילי.
6. כל נזק ו\או תביעה כנגד פרסומים שנשלחו דרך הלקוח הינם באחריות הבלעדית של הלקוח. הלקוח מתחייב לפצות את בעלי האתרים \ חברתנו על כל נזק שיגרם לרבות הוצאות משפטיות כתוצאה מנזק ישיר או עקיף לחברתנו ו\או לאתרים המפרסמים בגין פרסום אסור, שימוש לרעה בזכויות יוצרים או כל דבר אחר.
7. במקרה של הגשת תביעת דיבה או בגין לשון הרע, תביעת הפרת זכויות יוצרים, תביעה בגין פרסום אסור או כל תביעה אחרת, תודיע החברה ללקוח על קיומה. במקרה של אי שיתוף פעולה בין התובע ללקוח, רשאית החברה להגיע להסכם פשרה עם התובע והלקוח יפצה את החברה על ההוצאות שייגרמו לה עקב כך לרבות הוצאות שכ"ט עורך דין, יועצים חיצוניים ואגרות בית משפט.
8. האתר המפרסם וחברת עשהאל דרייר בע"מ אינם אחראים לנזק כל שהוא שייגרם למפרסם כתוצאה מפרסום של מידע שגוי. באחריות הלקוח לבדוק ולאשר את תוכן הפרסום טרם פרסומו.
9. האתר המפרסם וחברת עשהאל דרייר בע"מ אינם אחראיים על מדיניות הפרסום של מנועי החיפוש השונים לרבות גוגל, בינג, רשתות חברתיות שונות ודומיהן. יובהר כי עשהאל דרייר בע"מ אינה אחראית בשום אופן לגבי התוצאות או ההשלכות של פרסום הכתבות באתר המפרסם.
10. במקרה של שינוי מדיניות של מנועי החיפוש השונים לגבי פרסום תוכן ממומן ומקודם, האתר המפרסם יהיה רשאי לבצע את השינויים הנדרשים לרבות מחיקת קישורים גם במסגרת שנת האחריות. במקרה כזה הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי.
11. הנתונים שנמסרים על פרטי האתרים לפרסום דוגמת וותק, מספר כניסות ועוד הינם באחריות בעלי האתרים ונועדו לתת אינדיקציה כללית. חברת עשהאל דרייר בע"מ לא תהיה אחראית על נכונות הנתונים. אנו ממליצים לבדוק את נכונותם לעיתים קרובות.
12. מובהר בזאת, באופן חד משמעי וברור, שחברתנו עשהאל דרייר בע"מ הינו גוף מגשר לצורך מתן שירותי לפרסום. בכל מקרה שבו יהיה זכאי הלקוח לפיצוי, גובהו יהיה לכל היותר עלות הפרסום הספציפי אשר עליו קיימת מחלוקת בלבד.
13. חברת עשהאל דרייר בע"מ תדאג לכתוב את המאמרים ולשלוח אותם לאישור הלקוח.
14. על הלקוח לאשר את הכתבה לפני שעולה לאתר המפרסם. לאחר שהלקוח אישר את המאמר, יחשב המאמר כאילו הלקוח הוא זה שכתב אותו מלכתחילה. השלכות הקשורות בתוכן המאמר לאחר שליחה לאתר המפרסם יהיו על הלקוח בלבד.

תנאים כללים
1. הלקוח מתחייב שלא ליצור קשר עם האתרים המפרסמים ברשת תוך שימוש במחירון חברת עשהאל דרייר בע"מ או בשמנו, לרבות לקבל הצעת מחיר או פניה כלשהי, ללא רשות בכתב מטעמנו.
2. לפי חוק הגנת הצרכן, הכתבות שמפורסמות דרכנו יהיו מסומנות בתויות "תוכן שיווקי", "כתבות פרסומיות", "תוכן ממומן" או כל ניסוח אחר לפי שיקולי האתר ובכפוף לחוק.
3. לבעלי האתרים המפרסמים יש זכות לשנות טקסטים בעייתיים, שגיאות כתיב ותחביר או להחליף את כותרות המאמרים לפי שיקול דעתם. טקסט בעייתי עשוי להיות טקסט אשר מפלה לרעה קבוצות שונות באוכלוסייה ואשר עלול להביך ולהשפיל אדם או אישה עקב מוצאם, מינם, מצבם הרפואי והנפשי או הכלכלי.
4. הכתבות שמפורסמות דרכנו באתר המפרסם נשארות בארכיון האתר כל עוד האתר קיים, אך חברתנו נותנת אחריות להישארות הכתבה באתר לפחות לשנה (אלא אם כן צוין אחרת). הדבר יהיה נכון למעט מקרים של שינוי מהותי במדיניות הפרסום של מנועי החיפוש לגבי כתבות ממומנות.
5. לאתר המפרסם שמורה הזכות לסרב לפרסם תוכן שנשלח לפרסום. במקרה כזה הלקוח יוכל להמיר את הרכישה שלו ברכישת קישורים אחרים או לחלופין לקבל את כספו בחזרה.
6. לכל בקשה או בעיה יש לפנות ישירות אלינו.
7. כל נזק שיגרם לחברת עשהאל דרייר בע"מ כתוצאה מפניה ישירה לאתרי המפרסמים ברשת תחשב הפרה חמורה של ההסכם, והלקוח יחויב בנזקים העתידים שעלולים להיגרם כתוצאה מכך.
8. כל החזר כספי שיוחזר ללקוח לאחר שזה קיבל הנחה על שירות מסוים, יופחת ב – 5% או יישא בעלות בפועל של ההנחה, הגבוה מביניהם.
9. מוסכם שבמקרה של מחלוקת בין הלקוח לבין בעלי האתר, הבורר יהיה נציג חברת עשהאל דרייר בע"מ וההחלטה תהיה סופית ומוסכמת על הצדדים.
10. מוסכם שבמקרה של מחלוקת וסכסוך משפטי בין המפרסם לחברתנו ההליך המשפטי יתקיים דרך בית משפט השלום בתל אביב.
אנו מאחלים לכם הצלחה רבה, ושמחים לתת לכם שירות!
חברת עשהאל דרייר בע"מ


כתובת:יגאל אלון 127, תל אביב טלפון:054-651-5743 דוא"ל:asaelinks@gmail.com (עדי)

עדכון אחרון: אפריל, 2024.